Slovenské ľadové medvedeDarovanie krvi Slovenské ľadové medvede – občianske združenie

Darovanie krvi

Slovenské ľadové medvede mimo otužileckej sezóny nespia "letným spánkom"; majú viaceré aktivity - toto je jedna z nich.

Desiati dobrovoľní darcovia, členovia občianskeho združenia Slovenské ľadové medvede, darovali v apríli krv na transfúznych staniciach v Nitre (samostatný príspevok aj s fotkami už je na webe v sekcii KO Nitra z 24.3.2011), Bratislave aj Banskej Bystrici. Aj keď by sa zdalo, že tento počet nie je veľký, treba vidieť, že nie každý, kto by chcel darovať krv, ju skutočne darovať môže: napriek tomu, že z hľadiska zdravotného stavu je schopný plávať aj v ľadovej vode. Darcom treba poďakovať za tento užitočný a nasledovaniahodný čin. Možno nabudúce sa pridajú aj ďalší, keďže takéto humánne činy patria k poslaniu nášho občianskeho združenia.