DokumentyPrihláška do SĽM a podmienky členstva Slovenské ľadové medvede – občianske združenie

SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ
  • Dokumenty
  • Prihláška do SĽM a podmienky členstva

Prihláška do SĽM a podmienky členstva

Záujemca, záujemkyňa o členstvo v SĽM sa musí oboznámiť s podmienkami členstva uvedenými v uverejnenom výňatku stanov SLM i ostatnými ustanoveniami výňatku stanov.
Stanovy sú k dispozícii u člena výboru SĽM a u vedúceho klubu SĽM. Podkladom pre posúdenie záujemcu o členstvo je vyplnené, podpísané a odovzdané (prípadne zaslané zoskenované) tlačivo prihlášky/evidenčného listu. O prijatí za člena rozhoduje výbor SĽM.