Slovenské ľadové medvedeVZ SĽM 2016 Slovenské ľadové medvede – občianske združenie

VZ SĽM 2016

VZ SĽM 2016

Mesiac po začiatku jedenástej otužileckej sezóny, 11. novembra 2016, sa uskutočnilo 11. valné zhromaždenie členov SĽM. Vyhodnotili sme nielen našu desiatu sezónu v rokoch 2015-2016, ale zrekapitulovali aj desať rokov činnosti združenia od jeho vzniku v októbri 2006 a pripomenuli najdôležitejšie udalosti a podujatia.

Združenie má ku dňu valného zhromaždenia 96 členov, z toho 80 v Bratislave, aktívnych najmä na Veľkom Draždiaku, Zlatých pieskoch a na Dunaji. Najdôležitejšími tradičnými podujatiami združenia organizovanými nielen pre členov ale aj otužileckú verejnosť, sa stali najmä (chronologicky počas každej sezóny) novembrové Plávanie Od Štúra k Štefánikovi na ľavej strane Dunaja, Vianočné plávanie vo Veľkom Draždiaku, februárové plávanie Ľadová Morava pri sútoku Moravy a Dunaja a aprílovo-rozlúčkové plávanie LIDO na pravej strane Dunaja. Najodvážnejší členovia sa každoročne zúčastňujú aj dvojnásobného preplávania Dunaja (v júni alebo septembri). O všetkých spomínaných aktivitách sú podrobnejšie informácie zverejnené na tejto stránke. Naše aktivity sú príkladom pre nových otužilcov a otužilkyne, ktorí sa postupne pridávajú ku nám a niektorí z nich sa časom stávajú aj našimi členmi.

Účastníci valného zhromaždenia schválili aj zmeny v stanovách SĽM. Po uplynutí dvojročného funkčného obdobia doterajších členov výboru zvolili tiež nové vedenie združenia. Pôvodní členovia – Ján Vyhnálik (predseda združenia od marca 2010), Juraj Keleši (podpredseda od marca 2010), Václav Chudáčik (člen od apríla 2011), Michaele Hergottová (hospodárka od apríla 2014) a Beata Jánošková (tajomníčka od apríla 2014) – sa rozhodli ukončiť pôsobenie vo výbore. Novými členmi výboru SĽM sa stali: Peter Kleinert (predseda), Jaroslav Babjak (podpredseda), Jana Fuleková (hospodárka a tajomníčka), Martin Krakovský (člen) a Marian Marek (člen). Prajeme členom výboru, aby sa im úspešne darilo viesť združenie SĽM v nasledujúcom období.