Kalendár podujatí Slovenské ľadové medvede – občianske združenie

Október 2019

Memorial V. Skovajsu, Zlaté piesky

Nedeľa 27.10.2019 14:00
Memorial V. Skovajsu, Zlaté piesky, hodinovka, ĽMBA 
 

November 2019

Celoslovenské otvorenie otužileckej sezóny v Nemečkách

Nedeľa 3.11.2019 14:00
Nemečky, Priehrada, Obecný úrad, 250 – 500 m 
 

OSS - Od Štúra k Štefánikovi

Nedeľa 24.11.2019 14:00
Spoločné plávanie členov otužileckých klubov z celého Slovenska v Dunaji popri ľavom brehu, SĽM. 
 

December 2019

Vianočné plávanie

Utorok 24.12.2019 10:00
Vianočné plávanie spojené s pasovaním nových otužilcov v studenej vode na Veľkom Draždiaku. 
 

Január 2020

Memoriál Jozefa Makaia v Bratisave na Dunaji

Nedeľa 5.1.2020 14:00
21. ročník plávanie v Dunaji, Memoriál Jozefa Makaia. 1x a 2x cez tok alebo 100 a 1000 m popri brehu, ĽMBA. 
 

Trojkráľový Senec

Pondelok 6.1.2020 14:00
Trojkráľový Senec, Slnečné jazerá, ĽMB + SCLM 
 

Nitra Hangócka

Nedeľa 19.1.2020 14:00
Nitra Hangócka, jazero, LM Nitra. 
 

Ľadová Morava

Nedeľa 26.1.2020 10:00
Plávanie v rieke Morava po Devínske bralo, SĽM a ĽMB. 
 

Február 2020

Svetový šampionát otužilcov

Pondelok 3.2.2020 – 9.2.2020
Svetový šampionát otužilcov, BLED Slovinsko. Sútťaž na 25, 50, 100, 200, 450 a 1000 m. 
 

Žilina – Spod priehrady

Nedeľa 16.2.2020 14:00
Žilina – Spod priehrady, rieka Váh, 100 – 1000 m, TUČ ŽA 
 

Marec 2020

Bejvoč – Žiar/Hronom

Nedeľa 8.3.2020 14:00
Bejvoč – Žiar/Hronom, jazero, POH LM, 250 – 750m 
 

Pohár Slnečných jazier

Sobota 14.3.2020 14:00
Pohár Slnečných jazier, Senec, 100 – 750 m, SCĽM. 
 

Gabčíkovo – starý Dunaj

Nedeľa 22.3.2020 14:00
Gabčíkovo – plávanie v starom koryte Dunaja na 500, 1000 m, LMB 
 

Apríl 2020

LIDO 2020, ukončenie otužileckej sezóny

Nedeľa 19.4.2020 14:00
LIDO 2020, ukončenie 14.sezóny, Dunaj pravá str., SĽM