Kalendár podujatí Slovenské ľadové medvede – občianske združenie

November 2019

OSS - Od Štúra k Štefánikovi

Nedeľa 24.11.2019 14:00
Spoločné plávanie členov otužileckých klubov z celého Slovenska v Dunaji popri ľavom brehu, SĽM.