Členovia v regiónochBadín na Tri krále - bolo nás toľko, že až ľad praskal Slovenské ľadové medvede – občianske združenie

SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ

Badín na Tri krále - bolo nás toľko, že až ľad praskal

vlajka Voľný deň v týždni. Ako ho len môžu stráviť milovníci ľadovej vody z regiónu BB-ZV aj s rodinnými príslušníkmi a priateľmi? No predsa stretnutím sa pri vodnej nádrži Badín.
Vyrušíme korčuliarov a šup sa do diery v ľade (teplota 1,6 oC voda a vzduch – 3,5 oC). Stretlo sa nás hojne, skoro šesťdesiat. Viem, že štatistika by mala byť presná, ale zrátajte to, keď i okolití korčuliari sa vrhali do vody.   Predtým sme ale ešte pokrstili našich mladých medvedíkov. Pri tomto slávnostnom akte sme sa i trochu preľakli. Zazdalo sa nám, že zapraskal ľad. Ale bolo tam toľko divákov, že sme sa museli tváriť statočne a zotrvať. 
Plávanie v ľadovej diere ako aj celé naše trojkráľové stretnutie sme si naozaj užívali. Ani sa nám nechcelo toto miesto opustiť. Lúčenie nám uľahčovala najmä predstava ďalšieho stretnutia a tomu zodpovedajúci pozdrav - v nedeľu na Motyčkách o 10:30. 
Na pripomenutie pekných pocitov opäť perfektné video a dve krásne fotogalérie, prvádruhá.