DokumentyPrihláška do SĽM a podmienky členstva Slovenské ľadové medvede – občianske združenie

SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ
  • Dokumenty
  • Prihláška do SĽM a podmienky členstva

Prihláška do SĽM a podmienky členstva

Záujemca, záujemkyňa o členstvo v SĽM sa musí oboznámiť s podmienkami členstva uvedenými vo výňatku stanov SLM.
Plné znenie stanov je k dispozícii u člena výboru SĽM a u predsedu občianskeho združenia SĽM. Podkladom pre posúdenie záujemcu o členstvo je vyplnené, podpísané a odovzdané (prípadne oskenované a zaslané na info@zimneplavanie.sk) tlačivo prihlášky. O prijatí za člena rozhoduje výbor SĽM.