Slovenské ľadové medvedeValné zhromaždenie SĽM Slovenské ľadové medvede – občianske združenie

SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ

Valné zhromaždenie SĽM

Valné zhromaždenie SĽM
Na tohtoročnom valnom zhromaždení členov (27.apríla 2012) sme zrekapitulovali otužileckú sezónu 2011-2012...

a uplynulé dva roky činnosti výboru SĽM. Po úvodnom plávaní v príjemne chladivom Veľkom Draždiaku sme si urobili pár fotografií v nových šiltovkách :-) a potom zasadli k rokovaniu. Takmer 73-percentná prezentácia mandátov zo 70-člennej základne z BA, BB a NR naznačuje, že členovia SĽM majú záujem o to, čo sa udialo a aj udeje v našom združení otužilcov. Po prerokovaní hlavných bodov (správy o činnosti, správy o hospodárení, správy revízora a výhľadu aktivít na otužileckú sezónu 2012-2013) sme zvolili členov výboru SĽM (v staronovom zložení: Alex, Jany, Juraj, Lenka a Venco). Potešujúcou skutočnosťou z uplynulej sezóny je okrem iného výrazný nárast členskej základne v BA a jej stabilizácia v klube SĽM BB a klube SĽM NR.