Slovenské ľadové medvedeNa Draždiaku otvorené Slovenské ľadové medvede – občianske združenie

SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ

Na Draždiaku otvorené

Na Draždiaku otvorené

23. septembra 2012, prvá jesenná nedeľa - tradičný čas štartu našej otužileckej sezóny. Po zvítaní sa, privítaní milého hosťa - seneckého Vlada, krátkej informácii ku nasledujúcej sezóne a prednesení jesenného otužileckého posolstva...

...Milí chladopriatelia od žilinského "tučniaka" Jozefa (copyright bol dodržaný) sme si zaplávali v ešte nechladnej vode s teplotou 17 stupňov trasu -  Draždiak na šírku "tam a späť". Takže v BA už máme otvorené a kto chce - napríklad zobrazený sólo plavec, si môže prísť s nami  potrénovať vždy v stredu od 17. hodiny a v nedeľu od 10. hodiny.   (ak)