Členovia v regiónochAni na Silvestra si nedali pokoj .... Slovenské ľadové medvede – občianske združenie

SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ

Ani na Silvestra si nedali pokoj ....

…a nevydržali bez ľadovej vody. „Ľadové medvede“ z Banskej Bystrice a Zvolena aj s ďalšími ľadospriaznenými osobami sa stretli v rovnakom čase hneď na dvoch miestach.

Bola teda možnosť (alebo nutnosť) si vybrať. Na výber bola stojatá voda v nádrži na Motyčkách, kde máme skoro domovské právo alebo tečúci prúd spolu s ľadovými kúskami (triešťou) v stredoslovenskej rieke Hron, so vstupom pri obci Brehy. Nálada bola na obidvoch stretnutiach super a úsmevom nik nešetril, čo si môžme overiť v albumoch z Hrona TUMotyčiek TU.

Jaroku

Pozri tiež:
Ľadoslovník od mac Milana

Spomienky Betky Pažákovej