Členovia v regiónochĽadový Badínsky rybník Slovenské ľadové medvede – občianske združenie

SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ

Ľadový Badínsky rybník

v tomto roku premiérovo privítal nedočkavých otužilcov. Lákal ich pobyt v ľadodiere, ale aj očakávaná udalosť - ľadokrst nových ľadových medvedičiek a medvedíkov

Na všetko a všetkých dohliadal vodník Peter, včítane bezpečia našich hostí z druhej strany Nízkych Tatier

Jaroku

Pozri tiež:  ľadovideo  a  ľadoalbum.
A ešte niečo na celý rok 2013.