Slovenské ľadové medvedeZa Ivanom Slavčevom Slovenské ľadové medvede – občianske združenie

SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ

Za Ivanom Slavčevom

Za Ivanom Slavčevom
S ľútosťou sme prijali smutnú správu, že po dlhom liečení nás 26. januára t. r. navždy opustil vo veku 69 rokov náš priateľ Ivan Slavčev, dlhoročný zimný plavec.
Bol pri zrode dvoch združení otužilcov v Bratislave a po tri roky aj revízorom združenia Slovenské ľadové medvede. Jeho odchod bol nečakaný, napriek tomu, že od polovice roka 2010 musel podstupovať náročnú liečbu. Vždy, keď sa cítil lepšie, prichádzal za nami na Draždiak a zaujímal sa, čo je nové v zimnom plávaní. Verili sme, že po ukončení liečby sa vráti medzi nás a bude sa opäť venovať obľúbenému otužovaniu, s ktorým začal ešte v deväťdesiatych rokoch. Venujme Ivanovi naše spomienky.