Slovenské ľadové medvedeLIDO 2020 - zrušené Slovenské ľadové medvede – občianske združenie

SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ SĽM OZ

LIDO 2020 - zrušené

LIDO 2020, ako aj nasledujúce podujatia nášho klubu sú až do odvolania zrušené.
Dôvodom je rozšírenie COVID-19.