Slovenské ľadové medvede Slovenské ľadové medvede – občianske združenie

 

Začali sme ôsmykrát

Začali sme ôsmykrát

Deň jesennej rovnodennosti - 22. september, znamenal tradičný začiatok otužileckej sezóny SĽM. Tentoraz s údajmi: ôsma a 2013-2014.

Zobraziť celý článok 

Prvé preplávanie cez Dunaj

Aj v lete sme si chodili zaplávať na naše obľúbené miesta – Draždiak, ktorý sa po júnovej záplave na Dunaji stal načas jedinou tréningovou lokalitou, a neskôr aj na Dunaj, keď sa jeho voda dostatočne vyčistila. I keď sme sa nestretávali vo veľkom počte (skôr v malom), v Dunaji sme si vyskúšali rôzne úseky; samozrejme len pri pravom brehu. Takmer pred začiatkom novej otužileckej sezóny (8.9.2013) sme uskutočnili už dlhšie zamýšľanú akciu: prvé preplávanie Dunaja. Zobraziť celý článok 

Zhromaždenie SĽM

Definitívny (neplavecký) záver za otužileckou sezónou sme urobili na valnom zhromaždení členov 26. apríla (VZ).

Zobraziť celý článok 

Rozlúčka so sezónou 2012-13

Od ľavej strany Dunaja v novembri 2012, cez Moravu, mikulášske a vianočné plávania, nitriansku Hangócku, ďalej Valčiansku dolinu, Duchonku a Jasenie sa naši zimní plavci dostali 7. apríla späť k Dunaju – na jeho pravú stranu. To sú v skratke hlavné otužilecké podujatia SĽM v ukončenej otužileckej sezóne 2012-2013. Keď pripočítame podujatia organizované ostatnými klubmi či združeniami otužilcov, ktorých sa naši členovia zúčastnili, počnúc Nemečkami, v tejto bohatej a dlhej sezóne hádam nebol víkend bez akcie. Všetci - spolu s tými, ktorí sa neradi zúčastňujú mnohopočetných akcií - sme sa vyše polroka súčasne tešili aj zo stredajších a víkendových plávaní na Dunaji, v Draždiaku, Zlatých pieskoch a tiež v „bystrických“ Motyčkách, Badíne či Harmanci a „nitrianskom“ Cetíne, či Komjaticiach.

Zobraziť celý článok 

Zbližovanie so zimným živlom Dunaja

Zbližovanie so zimným živlom Dunaja

 Zimní plavci trénujú väčšinou v stojatých vodách, len niekedy plávajú v ľadových riekach. Kým aj plávanie v ľadovom jazera je riadnou záťažou pre organizmus (i keď jeho priaznivé účinky mnohí časom zistia),  plávanie v rýchlom riečnom prúde je omnoho náročnejšie; treba počítať prinajmenšom so silou prúdu a problematickým vstupom a výstupom. Pri súčasnom "boome" otužilectva na Slovensku a prílive začiatočníkov sa nemožno čudovať, že organizátori zimnoplaveckých podujatí iba zriedka pripravujú akcie s "výzvou" veľkého vodného živla. Územie Bratislavy našťastie poskytuje dostatok vodných plôch na výkon otužovania a zimného plávania, či už organizovaným alebo aj ostatným otužilcom. Každý si môže vybrať a je prirodzené, že začínajúci otužujú v menej náročných podmienkach. Na Dunaj sa dívajú mnohí, i dlhoroční otužilci, s oprávneným rešpektom, lebo plávanie v ňom je aj pre skúsených na vrchole náročnosti.

Zobraziť celý článok 

Šampión z Jurmaly na Draždiaku

Pred rokom tu mal byť uverejnený príspevok s názvom Šampióni z Jurmaly na Draždiaku, o účasti členov SĽM a ďalších slovenských zimných plavcov na 8. WSWC v lotyšskej Jurmale (20.-22.1.2012). Teraz uverejňujeme upravený text pôvodného článku a fotogalériu, aby sa urobilo zadosť pripomenutiu účasti Slovákov na lotyšskom svetovom šampionáte. Príspevkom chceme tiež pripomenúť, že 9. ročník WSWC sa uskutoční v marci 2014 vo fínskom Rovaniemi. Zobraziť celý článok 

Naši členovia zo Zlatých pieskov

Rituál opakujúci sa každú nedeľu na Zlatých pieskoch nikto z ľadových medveďov nevynecháva. Zobraziť celý článok 
 

Užitočné stránky

SHMÚ slovenska-plavecka-federacia zimni-plavani.info