Kontakty Slovenské ľadové medvede – občianske združenie

 

Kontakty

Výpis z registra občianskych združení MV SR nájdete na tomto odkaze.

Výbor SĽM: Peter Kleinert (predseda), Jaroslav Babjak (podpredseda), Eva Medveďová (člen), Martin Krakovský (člen) a Miroslav Lipták (člen).

E-mailová adresa SĽM: info@zimneplavanie.sk. Na uvednú adresu je možné posielať informácie, podnety, požiadavky, návrhy a pod.

IČO SĽM: 30 868 840

Číslo účtu SĽM: IBAN: SK82 8330 0000 0023 0009 6373, Fio banka, a.s.

Niektoré dokumenty SĽM - najmä prihláška za člena SĽM a ZIPO sú v časti Dokumenty.