Kontakty Slovenské ľadové medvede – občianske združenie

 

Kontakty

Výpis z registra občianskych združení MV SR nájdete na tomto odkaze.

Výbor SĽM: Peter Kleinert (predseda), Jaroslav Babjak (podpredseda), Eva Medveďová (člen), Martin Krakovský (člen) a Miroslav Lipták (člen).

E-mailová adresa SĽM: info@zimneplavanie.sk. Na uvednú adresu je možné posielať informácie, podnety, požiadavky, návrhy a pod.

IČO SĽM: 30 868 840

Číslo účtu SĽM: IBAN: SK82 8330 0000 0023 0009 6373, Fio banka, a.s.

Niektoré dokumenty SĽM - najmä prihláška za člena SĽM a ZIPO sú v časti Dokumenty.

Na mape Pôsobiská otužilcov na Slovensku sú farebnými krúžkami vyznačené sídla a názvy otužileckých zoskupení v SR a kontaktné údaje na ich vedúcich (okrem tých, ktoré majú webové sídlo). Farby krúžkov znamenajú: modrá - SĽM BA, SĽM BB, SĽM NR, SĽM UP a ĽM Bánovce n. B., červená - otužilci s webovým sídlom, zelená - otužilci bez webovej stránky, no s kontaktnými údajmi (ak sú nám známe). Po priložení kurzora na farebný krúžok sa ukáže názov zoskupenia, klikom sa dostanete na príslušné kontaktné údaje alebo na príslušnú webové sídlo.

Členovia iného, resp. nového otužileckého zoskupenia môžu zaslať svoje kontaktné údaje, ak chcú ich zverejnenie na našej webovej stránke, na mape Pôsobiská otužilcov na Slovensku, zobrazenej na úvodnej strane (O nás).